Rodzaje pamięci komputerowych


Co to jest pamięć komputerowa?
Jak dzielimy pamięci komputerowe?
Jakie są podstawowe jednostki pamięci?
Jakie są podstawowe parametry urządzeń przechowujących dane komputerowe?

Pamięć komputerową tworzą wszystkie urządzenia komputerowe zdolne do przechowywania danych.

(2kB)

PAMIĘĆ KOMPUTEROWA
ZEWNĘTRZNA
(MASOWA)
WEWNĘTRZNA
dysk twardy
dyskietka
płyta CD, CD - R, CD - RW, DVD
ROM
RAM
CMOS
(2kB)


Komputery to urządzenia elektroniczne działające na zasadzie, przesyłania i przetwarzania impulsów elektrycznych. Każdy impuls elektryczny niesie ze sobą pewną ilość informacji np. kiedy włączymy żarówkę. Pierwszy impuls elektryczny który wpłynął do tego urządzenia spowodował jego zadziałanie. Kiedy wyłączymy żarówkę, również dostarczamy informacji, bo przecież wówczas, żarówka nie świeci. Dochodzimy tutaj do najprostszego stanu informacji jakim jest stan włączenia określany umownie jako 1 i wyłączenia określany umownie jako 0. W rzeczywistości komputery działają na zasadzie pewnych dobrze rozróżnialnych stanów napięciowych np. 3,5 i 5 V. Gdzie np. 3,5 V umownie określamy jako 1, a 5 V jako 0.

Bit jest to znak przyjmujący wartość 0 lub 1.

W takim razie w jaki sposób informacja jest przedstawiana w komputerze? Zapewne większość z Was zetknęła się alfabetem Morse'a. W jaki sposób korzystając z tego alfabetu można zapisać informację. Jak Wiecie w alfabecie Morse'a występują 2 różne znaki: znak długi (kreska) oraz znak krótki (kropka). Pojedynczo znaki te nie przedstawiają żadnej wartości, dopiero tworzone z nich kombinacje tworzą litery (znaki). I tak np: litera A określana jest za pomocą ciągu . _. Cyfra 1 to . _ _ _ _

Podobna sytuacja zachodzi w komputerze, sam bit nie przedstawia szczególnej wartości dopiero kombinacje tych stanów tworzą znaki. W alfabecie Morse'a pojedynczy znak przedstawiany jest za pomocą 1 - 5 znaków (kombinacje kropek i kresek), natomiast w komputerze pojedynczy znak przedstawiany jest za pomocą 8 bitów, czyli 1 bajta.

00000000 - to jest 1 Bajt
00000001 - to jest 1 Bajt
itd.
aż do 11111111

Podstawowe jednostki pamięci komputerowej:

  • 1 bajt = 1 B
  • 1 kilobajt = 1 kB = 210B = 1024 B
  • 1 megabajt = 1 MB = 210kB = 1048576 B
  • 1 gigabajt = 1 GB = 210MB = 1073741824 B

(2kB)

Podstawowym parametrem pamięci komputerowych jest pojemność, czyli ilość danych komputerowych, które możemy na tych urządzeniach zapisać. Dla poszczególnych urządzeń liczba te jest oczywiście inna.
dysk twardy10 - 100 GB
dyskietka1,44 MB
płyta CD650, 700, 800 MB
płyta DVD
RAM32, 64, 128, 256, 512 MB

(2kB)


poprzednia lekcja rozkład materiału)następna lekcja