Operacje wykonywane na folderach i plikach


Jakie operacje wykonujemy na plikach i folderach?
Kolejność wykonywanych czynności podczas kopiowania
Zaznaczanie kilku plików jednocześnie


Operacje wykonywane na plikach folderach

 • zmiana nazwy - zaznaczamy folder (plik) którego nazwę chcemy zmienić, następnie z menu PLIK wybieramy opcję ZMIEŃ NAZWĘ i dalej piszemy nową nazwę, polecenie to jest dostępne także z menu kontekstowego, możemy też posłużyć się klawiaturą, w tym celu wciskamy klawisz F2.
 • kopiowanie - operacja mająca na celu przeniesienie kopiowanych plików (folderów) w inne miejsce z zachowanie oryginału.
 • przenoszenie - operacja podobna do kopiowania z tym, że nie jest zachowany oryginał (następuje jego przeniesienie).
 • usuwanie - operację tę wykonujemy identycznie ja zmianę nazwy z tym, że wciskamy przycisk USUŃ, wykorzystując klawiaturę wciskamy klawisz DEL.
(2kB)

Kolejność czynności wykonywanych podczas kopiowania (przenoszenia)

 1. otwieramy folder źródłowy
 2. zaznaczamy pliki (foldery), które chcemy skopiować
 3. wybieramy opcję KOPIUJ (WYTNIJ gdy chcemy wykonać przenoszenie)
 4. otwieramy folder docelowy
 5. wybieramy polecenie WKLEJ
(2kB)

Zaznaczanie kilku plików jednocześnie

Zadanie:
Z folderu C:\ZASOBY przekopiuj na dyskietkę wszystkie pliki, których rozmiar nie przekracza 4 kB

Rozwiązanie
Problem tego zadania polega na zaznaczeniu kilku plików jednocześnie, jak to należy zrobić?

 1. Sortujemy pliki według ich rozmiaru (pliki nas interesujące znajdują się obok siebie)
 2. lewym klawiszem myszy zaznaczamy obszar na którym są interesujące nas pliki lub też wykorzystując klawiaturę:
  zaznaczamy pierwszy plik, następnie przy wciśniętym klawiszu SHIFT, klikamy na ostatnim pliku które spełnia określone przez nas kryteria. Pliki od pierwszego zaznaczonego do ostaniego, zostaną zaznaczone

Zadanie:
Z folderu C:\ZASOBY przekopiuj na dyskietkę wszystkie pliki, których nazwa rozpoczyna się na literę B i M

Rozwiązanie
Problem tego zadania polega na zaznaczeniu kilku plików, które nie znajdują się obok siebie, jak to zrobić?

 1. Sortujemy pliki według ich nazwy (pliki nas interesujące znajdują się obok siebie)
 2. Zaznaczamy lewym klawiszem myszy pliki, których nazwa rozpoczyna się na literę B, następnie wciskamy klawisz CTRL, zaznaczamy myszą pozostałe pliki, jeżeli przez przypadek zaznaczymy niepotrzebny plik, to wówczas przy wciśniętym klawiszu CTRL jeszcze raz go odznaczamy. Czyli z klawiszem CTRL zaznaczamy pliki nie leżące obok siebie.
(2kB)
poprzednia lekcja rozkład materiału)następna lekcja